Przydatne materiały

Zakres materiału

Od uczestnika konkursu wymaga się znajomości zagadnień wymienionych w podstawie programowej nauczania informatyki i matematyki w gimnazjum. Szczególnie przydatna może się okazać umiejętność rozumienia i zapisywania algorytmów w postaci słownej. Dodatkowo wymagana będzie znajomość podstawowych pojęć teorii grafów; materiały przygotowujące znajdują się tutaj.

Zadania w drugim etapie wymagać będą dodatkowo znajomości zagadnień omówionych w specjalnie przygotowanym, krótkim artykule, który zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu na tydzień przed datą drugiego etapu.

Arkusze z poprzednich edycji

V edycja

IV edycja

III edycja

II edycja

I edycja

Arkusz przykładowy