Zasady VI edycji konkursu

Poniższy opis stanowi skrótowy opis przebiegu konkursu. Pełny regulamin dostępny jest tutaj. W przypadku wątpliwości, pytania prosimy kierować na adres e-mailowy kontakt@mi.edu.pl.

Zapisy

do 1 marca 2019 r.

Nauczyciele zgłaszają uczniów do konkursu. Można dokonać tego używając internetowego formularza rejestracji. Wymaga to posiadania zweryfikowanego konta, które można założyć wysyłając zgłoszenie na adres e-mailowy kontakt@mi.edu.pl. Uczniowie muszą przynieść wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przez rodziców zgodę na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku na pierwszy etap konkursu. Bez podpisanej zgody, uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

I etap

9 marca 2019 r.

I etap odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku. W tym etapie każdy z uczestników będzie mieć za zadanie samodzielnie rozwiązać bez użycia komputera 3 zadania sprawdzające myślenie informatyczne. Uczestnicy I etapu, którzy osiągną najlepsze wyniki, zostaną zaproszeni do udziału w finale. Lista finalistów opublikowana zostanie na stronie konkursu do 22 marca 2018 r.

II etap

5 kwietnia 2019 r.

Finałowy etap konkursu odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, będą musieli rozwiązać kolejne trzy zadania pisemne, podobne do tych z pierwszego etapu, jednakże o podwyższonym poziomie trudności. Rozwiązanie tych zadań wymagać będzie znajomości materiału, który zostanie opublikowany na stronie konkursu na tydzień przed datą finału.

Rozstrzygnięcie konkursu

5 kwietnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu finału, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Wszyscy finaliści otrzymają drobne upominki oraz dyplomy za uczestnictwo. Najlepsi otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez naszych sponsorów.